Billeder, sommer 2016

Andelsboligforeningen Naurstræde


Sommeren 2016

Skt. Hans aften 2016 kl. 20.30

Skt Hans aften 2016 kl. 22.45Foreningskomsammen 19.8.2016